Küspe

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posasıdır.

Kategoriler:

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posasıdır.

Küspe, balıkçılıktan, küçük ve büyükbaş hayvan yemine kadar geniş bir alanda kullanılan bitki artığıdır.

Yağı ya da suyu çıkarılmış bitkinin kuru kalıntısı, posası. Genellikle hayvan yemi, gübre ya da yakacak olarak kullanılır. Küspeler fazla miktarda selüloz taşıdıklarından sindirilmeleri zordur. Bu nedenle başka maddelerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmesi daha doğrudur.