Arpa

Arpa bütün hayvanlara verilebildiği gibi özellikle geviş getiren hayvanlar için daha uygundur.

Kategoriler:

Arpan ın yazlık kışlık çeşitleri ile cılız-dolgun daneleri arasında yapı ve besleme açısından çok büyük bir fark bulunmaz.Arpanın protein içeriği ve protein kalitesi çok yüksek değildir.Arpa protein,lizin, triptofan ve sistin gibi aminoasitler bakımından mısırdan daha zengindir.Ancak ham selüloz içeriğinin yüksek,yağ içeriğinin daha az olması enerji değerini düşürmektedir

FAYDALARI

Arpa bütün hayvanlara verilebildiği gibi özellikle geviş getiren hayvanlar için daha uygundur. Ancak koyun ve keçilere verilenin dışındakiler kabaca kırılarak ya da ezilerek hayvanlara verilmelidir. Ancak koyun ve keçilere verilenin dışındakiler kabaca kırılarak ya da ezilerek hayvanlara verilmelidir. Aksi takdirde at, katır, sığır ve manda gibi hayvanlara verilen arpa danelerinin önemli bir kısmı sindirilmeden dışkı ile atılabilir. Buna karşın çok ince öğütülecek olursa ağızda hamurlaşma nedeniyle tüketimi azalmaktadır